RUP - Rod Upornega Plamena
Društvo tabornikov Mengeš


Zgodovina tabornikov v Mengšu


Ključni dogodki, ki so privedli do ustanovitve našega rodu:

  • 11.3.1980: Ustanovitveni sestanek taborniške organizacije v Mengšu. Imenovala se je Mengeška četa, delovala pa je v sklopu OST Domžale (Odred skalnih taborov).
  • 23.6.1980: Občni zbor Mengeške čete in s tem uradni začetek delovanja tabornikov v Mengšu. V prvi izvoljeni četni upravi so bili: Lojze Ručman (starešina), Urša Smole (načelnik), Blanka Mlakar (tajnik), Polona Smole (blagajnik), Niko Robavs (propagandist) in Jure Rifelj (gospodar).
  • Julij 1980: Prvo letno taborjenje v Bohinju, skupaj s taborniki iz Domžal in Radomelj.
  • Avgust 1980: Prvi samostojni tabor Mengeške čete v Kamniški Bistrici. Po tem se je taborništvo v Mengšu močno razširilo.
  • 23.12.1981: Občni zbor in ustanovitev Odreda upornega plamena Mengeš.
  • Za ustanovitev odreda smo potrebovali ime in znak. Zato smo pred ustanovitvijo izvedli nagradni razpis za ime, za nagrado pa je bilo taborjenje v Bohinju. Največ glasov je dobilo ime Uporni plamen. To je bilo tudi partizansko ime našega narodnega heroja Matije Blejca - Matevža. Znak je na to temo oblikoval akademski slikar Mario Petrič, ki je takrat poučeval likovno vzgojo v osnovni šoli.
  • 1991: Iz odreda smo se preimenovali v Rod upornega plamena.
  • 7.9.2002: Otvoritev doma tabornikov v Mengšu.

Zgodovina mengeških tabornikov


Pred današnjim Rodom upornega plamena Mengeš je bilo kar nekaj poskusov ustanovitve taborniške organizacije v Mengšu. Prvi poskusi segajo celo v leto 1953. Leta 1980 pa je v OŠ Mengeš končno prišlo do ustanovnega sestanka »Čete tabornikov Mengeš«, katera je delovala v sklopu OST Domžale.

Ob prizadevnem in vztrajnem delu je taborništvo v Mengšu postalo prepoznavno. Prva leta delovanja so bila resnično nadvse aktivna. Tako beležimo po dve in več večjih akcij na mesec. Mengeš nas je sprejel za svoje, sodelovanje z ostalimi društvi Mengša je bilo dobro, stalne stike in skupne akcije smo imeli tudi z ostalimi taborniškimi enotami.

Naše prvo letno taborjenje je bilo že leta 1980, in sicer v Bohinju. Taborili smo skupaj s taborniki iz Domžal in Radomelj. Takrat se je taborjenja udeležilo 13 Mengšanov. To nas je tako prevzelo, da smo v mesecu avgustu istega leta organizirali povsem svoj, prvi samostojni tridnevni tabor v Kamniški Bistrici. Za naš prvi tabor je bila udeležba velika – bilo je kar 32 taborečih. Bohinj je nato ostal naš taborni prostor še mnogo let in tako še danes (z nekaj vmesnimi izjemami).

Izredna aktivnost, zagnanost in porast članstva v Mengšu je po dobrem letu delovanja pogojevala ustanovitev samostojnega taborniškega odreda. Tudi to se je zgodilo v Osnovni šoli Mengeš, in sicer 23. decembra 1981. Od tega dne naprej smo samostojni, registrirani kot ODRED UPORNEGA PLAMENA MENGEŠ.

Kot rečeno, prva leta delovanja so bila zelo aktivna na vseh področjih taborništva. Število članstva je naraslo celo prek 120. Na samostojnih letnih taborjenjih se je udeležilo tudi do polovica članstva. Žal pa so sledila tudi leta, ko smo se na moč borili za preživetje. Tudi taborniki v Mengšu smo imeli vzpone in padce v našem delovanju. Fenomen Mengša je velika in močna aktivnost ostalih društev v kraju. Če zaspiš, gre članstvo drugam. Posebno kritično je bilo leto 1996 po aferi »Bohinj«. V sili razmer so vodenje organizacije prevzeli res mladi kadri; Blaž, Jure, Urban, Tomaž, Zinka in drugi. In prav ti so še dolga leta v večini tvorili jedro vodstva v Mengšu. Takrat je taborništvo v Mengšu ponovno zaživelo. V vseh teh letih taborništva v Mengšu, se je nabralo tudi kar nekaj opreme, predvsem za potrebe letnih taborjenj, ki jo skladiščimo v kleti Zdravstvenega doma Mengeš.

Posebno prelomnico taborniškega delovanja v Mengšu pomeni leto 1999. Po daljših pogajanjih z občino Mengeš nam je prav za novo leto 2000 uspelo podpisati pogodbo, s katero smo sprejeli v upravljanje kompleks Letnega gledališča Mengeš (LGM). Tu se je še v obdobju socializma dogajalo marsikaj: uprizorjene so bile razne igre, nastopi folklore, koncerti - srečanja godb, pa tja do veselic in državnih proslav. S spremembo režima in samostojno Slovenijo pa so omenjene dejavnosti skoraj v celoti zamrle. Takrat je ta prostor začel propadati, dotrajana zgradba je postala skladišče občinske krame in zbirališče nepridipravov. V stanju, kakršno je bilo letno gledališče, nas je tabornike čakalo resnično ogromno dela. Ustanovili smo gradbeni odbor, »pljunili« v roke in tako rekoč iz barake smo v dveh letih ustvarili prijeten in ličen taborniški dom. Vsega tega prav gotovo ne bi bilo brez naklonjenosti Občine Mengeš, finančne in materialne pomoči krajanov, obrtnikov in podjetij Mengša in okolice. Vloženih je bilo ogromno ur prostovoljnega dela članov in prijateljev organizacije. Dom smo svečano otvorili 7. septembra leta 2002, kot se za tak dogodek spodobi, bila je prava fešta.